Początek
Informacje
Różności
Rekrutacja
Kontakt

Stowarzyszenie OGRÓD WYOBRAŹNI
ul. Młodych Techników 58
53-645 Wrocław
REGON 021225783
NIP 899 269 05 60

 

Wrocław, 17.08.2011r.

Zapytanie ofertowe:

Zapytanie ofertowe

W związku z kontynuacją realizacji projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Leonardo da Vinci Niepublicznej Szkoły Podstawowej” , współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki , stowarzyszenie Ogród Wyobraźni rozpoczyna zbieranie ofert na rok szkolny 2011/2012 w zakresie przeprowadzenia zajęć gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy w wymiarze 30 godzin lekcyjnych w Leonardo da Vinci Niepublicznej Szkole Podstawowej w okresie od września 2011 do czerwca 2012

Oferty cenowe należy składać w sekretariacie Leonardo da Vinci Niepublicznej Szkoły Podstawowej od poniedziałku do piątku w godzinach 9-13, mailowo na adres biuro@davinci.edu.pl lub listownie na adres: Stowarzyszenie Ogród Wyobraźni

ul. Młodych Techników 58 , 53-645 Wrocław

W terminie do dnia 30.08.2011 r. Wszystkie podane ceny są cenami brutto.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki