Początek
Informacje
Różności
Rekrutacja
Kontakt

Szachy

Szachy to dyscyplina mająca już 2000 lat swojej historii, łącząca elementy sportu, nauki i sztuki. Stwarza nieograniczone możliwości wykazania inicjatywy i fantazji. Rozwijając wyobraźnię, pamięć, zdolność abstrakcyjnego i logicznego myślenia, kształtuje cechy charakteru nieodzowne do osiągnięcia zwycięstwa na szachownicy,  jak i w życiu. 

Szachy są sportem umysłowym ze wszystkimi elementami sportowej rywalizacji wymagającej umiejętności panowania nad sobą, wytrwałości, przezorności, odwagi, woli zwycięstwa. Rozwijają inteligencję i zdolności twórcze. Zajęcia odbywają się wg Programu szachowego przewidzianego na 3 lata. Pełny zakres programu przewiduje 180 godzin lekcyjnych w 3-letnim cyklu (od 6-go roku życia). Autorem programu szachowego realizowanego w naszej szkole jest Trener Mistrzów Krzysztof Krupa.