Początek
Informacje
Różności
Rekrutacja
Kontakt

Rozszerzone programy edukacyjne w klasach I - III

Rozszerzone programy edukacyjne w klasach IV - VIII

Priorytety

  • poszukiwanie informacji, (korzystanie z różnych źródeł)
  • łączenie faktów
  • myślenie problemowe
  • wieloznaczność pojęć
  • porównywanie i wyciąganie wniosków
  • logiczne myślenie  - rozumowanie
  • wykorzystywanie wiedzy w praktyce