Początek
Informacje
Różności
Rekrutacja
Kontakt

Podobnie jak w roku ubiegłym, podręczniki na rok szkolny 2017/18 będą dotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, a zakupione i wypożyczane uczniom przez szkołę.

Dotacja nie obejmuje podręczników do religii.
Podręczniki do religii zakupują osobiście rodzice uczniów, wg poniższej listy:

kl. 1 "Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa", SERIA: W drodze do Wieczernika, wyd. WAM

kl. 2 "Kochamy Pana Jezusa", SERIA: W drodze do Wieczernika, wyd. WAM

kl. 3 "Przyjmujemy Pana Jezusa", SERIA: W drodze do Wieczernika, wyd. WAM

kl. 4 "Zaproszeni przez Boga", SERIA: Drogi Przymierza, wyd. WAM

kl. 5 "Obdarowani przez Boga", SERIA: Drogi Przymierza, wyd. WAM

kl. 6 "Przemienieni przez Boga", SERIA: Drogi Przymierza, wyd. WAM

kl. 7 "Jezus uczy i zbawia", SERIA: W drodze do Emaus, wyd. WAM

W przypadku pytań prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły.