Początek
Informacje
Różności
Rekrutacja
Kontakt

Dlaczego ruch

„Ruch jest przyczyną wszelkich zdarzeń” – Leonardo da Vinci

Ruch towarzyszy człowiekowi od narodzin aż do śmierci. 70% komunikacji miedzy ludźmi stanowi tak zwany język ciała. Człowiek wyraża swoją osobowość: myśli, uczucia, wszelkie treści życia za pomocą rytmu i ruchu. Dzieci żyją w silnym związku emocjonalnym ze swoim ciałem. Nieprawdopodobnie wrażliwymi zmysłami rejestrują one wszystko wokół siebie, a to skłania je do poruszania się.

Obecnie zwraca się szczególną uwagę na związki motoryki z psychiką, a głównie powiązanie ruchu z całokształtem procesów poznawczych i emocjonalnych.

Pozycja siedząca, statyczna pozostaje w sprzeczności z potrzebami zdrowego człowieka.  Z drugiej strony nadal dzieciom zabrania się ekspresji ruchowej. "Nie skacz", „ Nie kręć się” "Nie biegaj ",  to tylko przykłady często słyszanych uwag pod adresem dzieci. W placówkach edukacyjnych istnieje nadal stereotyp "dziecka grzecznego", czyli takiego, które siedzi cicho i spokojnie "nie wykonując zbyt wielu ruchów".

Juz starożytni filozofowie - Platon i Arystoteles - pisali o tym jak wielkie doświadczenie dla rozwoju intelektualnego niesie doświadczenie fizyczne, płynące z ciała ludzkiego. Znaczenie ruchu dla rozwoju osobowości człowieka wykazali i wykorzystali praktycznie  czołowi pedagodzy m.in. Emil Jacques-Dalcroze - twórca nowoczesnego wychowania muzycznego, opartego na gimnastyce rytmicznej.

Studia nad ruchem ludzkim zawdzięczamy przede wszystkim Rudolfowi Labanowi - twórcy nowoczesnej gimnastyki twórczej i ekspresyjnej. Twierdził on, że ruch wyraża potrzebę ludzkiej aktywności. Przez ruch naszego ciała uczymy się nawiązywać kontakt z otaczającym światem.