Początek
Informacje
Różności
Rekrutacja
Kontakt

Dlaczego muzyka

  • Zajęcia muzyczne są integralną częścią nauczania. Poprzez różnicowanie ich treści, modyfikacje, stopniowanie trudności są w ścisłej korelacji z innymi zajęciami i przedmiotami takimi jak mowa, matematyka, plastyka, przyroda, geografia, technika. W istotny sposób wspomagają i przyśpieszają proces nauczania. Poprzez takie formy jak śpiew, ruch, taniec, gra na instrumentach (dzwonki, flet prosty), improwizacje, słuchanie muzyki, zajęcia te mają ogromny wpływ na rozumienie treści muzycznych od najprostszych, elementarnych zagadnień.
  • W szkole, przedmiot „sztuka muzyczna”, wzbogacony konkretnym zakresem wiadomości, czynną grą na flecie prostym, dzwonkach (niektórych dzieci) pianinie, słuchaniem muzyki, kształtuje smak estetyczny. Dzieci poznają tradycje kulturowe regionu dolnośląskiego, innych regionów Polski, kulturę innych narodów, co wzbogaca i rozwija ich zainteresowania
  • Działalność muzyczna małego dziecka w szczególny sposób wpływa na rozwój procesów poznawczych, kształtuje wyobraźnię, uwrażliwia na piękno, uczy systematyczności, dyscypliny, samodzielności, współdziałania w grupie.
  • Myślenie, postrzeganie, satysfakcja, motywacja, rozwój wrażliwości i uczuć, pobudzanie aktywności – to główne priorytety w działaniach muzycznych i okołomuzycznych. Obycie z estradą, świadome uczestniczenie we wszelkich formach sztuki i kultury jest również istotnym czynnikiem w rozwoju muzycznym dziecka.
  • Dzięki prowadzeniu tak szerokiej edukacji muzycznej możliwe jest równoległe prowadzenie nauki trzech języków obcych (angielski, rosyjski, chiński).
  • Z najnowszych badań, prowadzonych w Kanadzie i publikowanych w piśmie  „Brain” wynika, iż lekcje muzyki poprawiają pamięć i koncentrację, a co za tym idzie naukę.
  • Kierujący badaniami profesor  psychologii, neurologii i nauki o zachowaniu  McMaster University -  Laurel Trainor stwierdził w rozmowie z Reutersem iż u dzieci biorących udział w lekcjach muzyki, w ciągu roku poprawiły się  ogólne zdolności pamięciowe związane ze  zdolnościami pozamuzycznymi: językowymi, pamięcią werbalną, przetwarzaniem wzrokowo-przestrzennym i  matematyką.