Początek
Informacje
Różności
Rekrutacja
Kontakt

Article

piątek, 23 marca 2018 16:17

Informacje o rekrutacji 2018/2019

By: Marek Krawczyk

UWAGA! W roku szkolnym 2018/19 będziemy prowadzić nabór do klasy VI, VII i VIII szkoły podstawowej.

Warunki przyjęcia do klasy VI /VIII w Leonardo da Vinci Niepublicznej Szkole Podstawowej

  • rozmowa kwalifikacyjna rodzica/prawnego opiekuna i dziecka z dyrektorem szkoły
  • wzorowa lub bardzo dobra ocena z zachowania
  • dobre i bardzo dobre wyniki w nauce
  • złożenie odpowiedniej dokumentacji: podanie, kwestionariusz osobowy, świadectwo szkolne, karta zdrowia, 1 zdjęcie.