Początek
Informacje
Różności
Rekrutacja
Kontakt

Artykuł

poniedziałek, 11 czerwca 2012 17:19

Wyniki Operon 2012

Autor: Marek Krawczyk

Porównanie wyników w obrębie poszczególnych standardów nauczania w odniesieniu do średniego wyniku.

Obszary wymagań

Leonardo da Vinci

Województwo

Polska

Test z języka polskiego

96,88

81,25

81,71

Czytanie

96,43

93,71

93,77

Pisanie

96,43

71,29

72,83

Elementy wiedzy o języku

97,92

78,33

78,02

Test z matematyki

93,75

82,25

82,52

Liczenie i sprawność rachunkowa

100,00

90,00

90,14

Umiejętności praktyczne

93,75

87,00

86,93

Rozwiązywanie zadań tekstowych

90,28

74,78

75,35