Początek
Informacje
Różności
Rekrutacja
Kontakt

Artykuł

poniedziałek, 15 lutego 2010 19:10

Sztuka w obiektywie – Zimowy widok

Autor: Marek Krawczyk

Serdecznie zapraszamy uczniów Szkoły Leonardo da Vinci do wzięcia udziału w drugim konkursie z cyklu „Sztuka w obiektywie – zimowy widok”. Wystarczy jedynie samodzielnie zrobić zdjęcie widoku zimowego i złożyć je w wyznaczonym terminie.

Regulamin konkursu:

  1. Konkurs trwa do 5 marca (piątek). Dzień 5-go marca jest to ostateczny termin oddania fotografii! Prace oddane po tym terminie nie będą brane pod uwagę przy rozstrzygnięciu konkursu!!!

  2. Termin rozstrzygnięcia konkursu i wręczenia nagród to
    22 marca 2010r.

  3. Zdjęcia mogą być dowolnego formatu (nie mniejsze jednak niż 10cmx15cm).

  4. Należy dostarczyć dwa zdjęcia dokładnie tego samego krajobrazu każde opisane imieniem i nazwiskiem ucznia z tyłu fotografii (jedno zdjęcie należy dostarczyć w szarej lub białej kopercie – gdyż ta fotografia pozostanie w dokumentach organizatora konkursu, natomiast drugie powinno być przedstawione w wykonanej przez siebie dowolnej aranżacji, np. wklejone i ozdobione w celu wywieszenia pracy na tablicy, czy oprawione).

  5. Pod uwagę jury konkursu będzie brało przede wszystkim fotografię przedstawiającą widok zimowy, ale także formę w jakiej zostanie ona zaprezentowana.

  6. Prace będą przyjmowane co dziennie aż do dnia 5 marca, należy je składać bezpośrednio do nauczycielki klasy II (p. Izabeli Popek).

  7. Praca uczestnika zostanie wycofana z konkursu w razie stwierdzenia, iż autorem fotografii, lub aranżacji jest inna osoba niż podpisana na jej odwrocie.

  8. UDZIAŁ W KONKURSIE BIORĄ JEDYNIE FOTOGRAFIE WYKONANE SAMODZIELNIE PRZEZ UCZNIÓW.


Złożenie pracy przez ucznia wiąże się z automatyczną akceptacją regulaminu konkursu przedstawionego powyżej.


Bardzo proszę, aby rodzice pomagali jedynie w niewielkim stopniu, ponieważ ma to być głównie praca dziecka.


Sprawdź się!

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie. Zwłaszcza, że mamy piękną zimę!


Z poważaniem prowadząca konkurs
Izabela Popek