Początek
Informacje
Różności
Rekrutacja
Kontakt

Artykuł

poniedziałek, 5 maja 2014 18:02

Mucha Cokotucha - opera dziecięca

Autor: Marek Krawczyk

Autorskie Przedszkole Niepubliczne Król Maciuś, jako jedyne w Polsce przygotowało w ubiegłym roku "Muchę Cokotuchę" - operę dziecięcą w języku rosyjskim.

W 2013 wystawiło ją trzy razy (po ok. 100 widzów) ­ dla rodzin, dla widowni Teatru Letniego przy Teatrze Lalek oraz w klubie muzycznym Firlej. Przedstawienie odniosło tak duży sukces, że zostało włączone przez Wydział Kultury Urzędu Miejskiego we Wrocławiu­ do głównego nurtu działań w ramach ISCM World Music Days, które odbywać się będą we Wrocławiu w dniach 3­12 października 2014 roku.

Stowarzyszenie Ogród Wyobraźni, prowadzące Leonardo da Vinci Niepubliczną Szkołę Podstawową przygotowało wniosek do Ministerstwa Kultury o dofinansowanie projektu i takie dofinansowanie otrzymało. „Mucha Cokotucha” zostanie wystawiona dwukrotnie:

30 maja 2014 roku z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka dla publiczności w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym i 3 października w ramach festiwalu World Music Days w klubie muzycznym Firley.

ISCM World Music Days mają charakter prestiżowy, o czym świadczą zaproszeni przez organizatora goście, w tym delegaci towarzyszących konferencji, a także Ambasador Rosji, który został poproszony o objęcie opery "Mucha Cokotucha" patronatem honorowym.

Informacja o spektaklu znajdzie się w większości materiałów festiwalowych, m.in.: ­ w programie festiwalowym, ulotkach, na plakatach produkowanych na potrzeby Światowych Dni Muzyki 2014­ jako artykuły informacyjne we wrocławskiej prasie (informacja wkładkowana do Gazety Wyborczej) i TV Wrocław ­ na stronie internetowej festiwalu, jako informacja dla delegatów Konferencji Centrów Informacji Muzycznej oraz delegatów Konferencji Międzynarodowego Towarzystwa Muzyki Współczesnej (ISCM)

W marcu 2014 roku, zakończyliśmy przesłuchania do chóru opery dziecięcej.

 

Spektakl reżyseruje: Andrzej Mandziuk, absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Kijowie, reżyser widowisk teatralnych.

Opieką muzyczną, choreograficzną oraz przygotowaniem dzieci do spektaklu zajmuje się - Olga Mandziuk, absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Tarnopolu, dyrygent chórów, pedagog muzyczny, nauczyciel muzyki i śpiewu.

Kostiumy i scenografię projektuje oraz wykonuje pani Renata Juszczak.

 

Projekt współfinansowany przez:

 

 

 

Partnerzy: