Początek
Informacje
Różności
Rekrutacja
Kontakt

Artykuł

wtorek, 7 maja 2019 11:35

Informacje o rekrutacji 2019/2020

Autor: Marek Krawczyk

UWAGA! W roku szkolnym 2019/20 będziemy prowadzić nabór do wszystkich klas szkoły podstawowej.

Warunki przyjęcia do klasy VI /VII w Leonardo da Vinci Niepublicznej Szkole Podstawowej 

  • rozmowa kwalifikacyjna rodzica/prawnego opiekuna i dziecka z dyrektorem szkoły 
  • wzorowa lub bardzo dobra ocena z zachowania
  • dobre i bardzo dobre wyniki w nauce
  • złożenie odpowiedniej dokumentacji: podanie, kwestionariusz osobowy, świadectwo szkolne, karta zdrowia, 1 zdjęcie